Privacy statement

 

Algemene informatie
Schietsport Vereniging Beatrix (SV Beatrix), opgericht in Den Haag 10 juni 1981, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Locatie: Veenbes 15, 2291 NT Wateringen

Website: http://www.sv-b.nl

Functionaris Gegevensbescherming te bereiken via: webmaster@sv-b.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
SV Beatrix verwerkt je persoonsgegevens omdat je lid bent van onze vereniging en daardoor je persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt hebt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- KNSA nummer

- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

SV Beatrix verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- De inschrijving als lid bij de KNSA;
- Opname in de ledenadministratie van de vereniging;
- Het afhandelen van jouw betaling van de contributie;
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere informatie over wedstrijden, toernooien en dergelijke;
-
Je te kunnen bellen, appen of e-mailen indien dit nodig is.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
SV Beatrix neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SV Beatrix) tussen zit. SV Beatrix gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

- Dropbox op account Functionaris Gegevensbescherming:

-          voor het opslaan van ledenadministratie en andere documenten opgesteld of ontvangen door bestuur

-          voor het delen van deze informatie binnen alleen de aangestelde bestuursleden zonder toegang voor algemene leden

- Mailinglist op de website hosting provider:

-          als eerste communicatie middel naar alle leden zonder email adressen bekend te maken aan de leden onderling

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
SV Beatrix bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij volgen daarvoor de geldende regelgeving, zoals de AVG en de Archiefwet.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
SV Beatrix deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting zoals KNSA en Overheid Bijzondere wetten.

Bij je registratie als lid van SV Beatrix geef je toestemming voor het publiceren van je voor-naam en foto’s op de website van SV Beatrix, bijvoorbeeld bij het presenteren van je team of in wedstrijdverslagen. Indien je hier niet mee akkoord gaat, kun je hiertegen bezwaar maken (zie alinea Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen).

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken op onze website
SV Beatrix gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SV Beatrix en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar webmaster@sv-b.nl

 

SV Beatrix wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
SV Beatrix neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via webmaster@sv-b.nl.