HR


Start
Leden
Bestuur
Regels
Munitie
Download
Links
Contact

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

S.V. BEATRIX                  d.d. 06 - 03- 2006

 

1.    Toelating geschiedt door een commissie, deze commissie bestaat uit het bestuur

       en twee leden.

       Ieder commissielid heeft recht van veto.

       Ieder lid heeft het recht om bezwaar te maken tegen een nieuw lid, hij kan dit  

       bezwaar indienen bij de Toelatingscommissie.

 

 2.    Toelatingscommissie en het bestuur beslist over e.v.t. voorwaarden clausules be-

       treffende leden i.v.m. met lidmaatschap en behoudt zich het recht voor leden te

       royeren of onder bewind te stellen indien zij afwijkend gedrag of gedragingen

       vertonen, die de veiligheid op en de naam van de vereniging nadelig kunnen

       beïnvloeden.

 

3.    Ieder lid moet zijn lidmaatschapsbewijs (schietregister) altijd bij zich hebben en op verzoek

       tonen aan het bestuur.

 

4.    Lidmaatschapgeld tijdens jaarvergadering afdragen aan de penningmeester, ieder lid die

       niet betaalt riskeert schorsing van lidmaatschap. Opzegging van het lidmaatschap voor

       31 december.  Leden die na 31 december hun lidmaatschap beeindigen zijn het volle

       kalender jaar verschuldigd

 

5.    Het lidmaatschap wordt jaarlijks vastgesteld, incl. K.N.S.A. bijdrage.

       Voor nieuwe leden geldt een eenmalig inschrijfgeld die ook jaarlijks wordt vastgesteld.

 

6.    Nieuwe leden betalen bij inschrijving in het eerste kwartaal volledig,

       in het tweede kwartaal, drie vierde.   In het derde kwartaal de helft en in

       het vierde kwartaal een vierde van het lidmaatschapsgeld.

       Er zal een gedeeltelijke restitutie plaatsvinden van het lidmaatschapsgeld en het

       eenmalig inschrijfgeld, indien aspirantlid wordt afgewezen door de Toelatings-

       commissie.   Er wordt  € 6,-- per avond in mindering gebracht van deze restitutie.

 

7.    Voor introduces moet  € 6,-- p.p. per avond worden voldaan aan de penning-

       meester voor het gebruik van de schietbaan, dit geld komt in de verenigingskas.

       Ouders en gezinsleden mogen kosteloos gebruik maken van de accommodatie.

       Dezelfde introduces slechts drie keer per jaar toegestaan.

 

8.     Schade veroorzaakt aan de baan is voor eigen rekening, schade door introduces is

        voor rekening lid welke introduces meeneemt.

 

9.    Aanwijzingen van de baancommadant en bestuur altijd opvolgen.

 

10.    Iedere avond is er tenminste een bestuurslid aanwezig.

 

11.  Ieder lid en aspirantlid krijgt het huishoudelijk reglement uitgereikt en heeft

        recht van inzage van de statuten van de vereniging via het bestuur.

 

12.  Aspirantleden mogen gebruik maken van de verenigingswapens, dit slechts onder toezicht

       van een volwaardig lid, totdat zij een verklaring hebben van het bestuur van bekwaamheid,

       betreffende wapenkennis en veiligheid.

 

13.  Probeer ook nu nog met alle clubleden vrienden te zijn.

 


Start | Leden | Bestuur | Regels | Munitie | Download | Links | Contact

 Bij problemen met of vragen over deze website kunt u contact opnemen met de webmaster.
Laatst bijgewerkt: 08 maart 2006.